Program, studentdagen

Program för studentdagen 16/6

09.00    Mösspåtagning (vid flaggstången vid A-huset)
09.10     Fotografering enligt separat tidsschema
10.45     Samling och formering inför marschen
11.00    Marsch till kyrkan
11.30     Avslutning i kyrkan. Särskilt program och stipendieutdelning
12.45    Festmåltid
14.00    Betygsutdelning/mentorstid
15.00    Utsläpp vid Valhall, Stora Torget