Skolstart

Skolstart på Hultsfreds gymnasium

Årskurs 1 startar tisdagen den 22 augusti i gymnasiets nybyggda samlingssal. Skyltad från huvudentrén. Efter introduktionen mentorsdag till kl. 14.00.

Elever som ska börja IM åk 1 samlas i F-husets korridor mitt emot matsalen kl. 8.15.

Upprop för dig som ska börja EK, ES, NA och SA kl. 8.15.
Upprop för dig som ska börja BF, EE, FT, HT eller VO kl. 9.15, gäller även dig som fått en IMpro-plats.

Samtliga elever på gymnasiesärskolan börjar tisdagen den 22 augusti kl. 8.15 i C-huset, Hultsfreds gymnasium.

Årkurs 2 och åk 3 startar onsdagen den 23 augusti kl. 8.00 i salar som meddelas på Fronter. Elever som ska börja IM åk 2 och åk 3 samlas i F-husets korridor kl. 8.00