Tidsplan för gymnasieantagningen 2017

2017-01-10
Dexter öppnas för gymnasieval.

2017-02-15
Sista ansökningsdag till gymnasieskolan.

2017-04-03
Preliminär antagning avslutad, resultat visas i Dexter.

2017-04-04
Möjlighet till om- och nyval för sökande efter fördjupad SYV insats.

2017-05-10
Sista dag för om-/nyval.

2017-06-16
Vårterminsbetyg för årskurs 9 antagningskansliet tillhanda. Detta varierar för kanslierna beroende på när åk 9-eleverna slutar.

2017-07-03
Slutlig antagning avslutad. Antagningsbesked sökande tillhanda via post, resultat visas även i Dexter.

2017-07-31
Sista dag för svarsbesked till antagningskansliet. Sista dag för registrering av betygskomplettering.

AUGUSTI
Reservantagning pågår 2 veckor efter skolstart.

Kontakter

Hanna Waern-Andersson

AntagningssekreterareTELEFON: 0495 - 24 11 21E-POST: hanna.waern.andersson@hultsfred.seAdministration