Dexter

Dexter

Dexter är ett system för kommunikation mellan skolan och hemmet där du som elev, vårdnadshavare eller personal på en skola kan ta del av aktuell skolinformation som aktuella scheman, klass- och grupplistor, individuella studieplaner mm.