Samverkanspartner Vimmerby Gymnasium

Utöver våra program och inriktningar erbjuder vår samverkanspartner Vimmerby Gymnasium följande:

Samhällsvetenskapsprogrammet

  • Medier, information och kommunikation
  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap

Fordons- och transportprogrammet

  • Personbil

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

  • Kök och servering

Industritekniska programmet

  • Produkt- och maskinteknik
  • Svetsteknik

Handels- och administrationsprogrammet

  • Handel och service

Teknikprogrammet

  • Design och produktutveckling