Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Du väljer en utbildning som ställer höga krav på ditt intresse och engagemang. I gengäld ger den dig kunskaper och färdigheter som efterfrågas inom transportnäringen i dag. Din utbildning ska leda till så avancerade och innehållsrika arbetsuppgifter som möjligt med ökat ansvar för så väl kundkontakter som vår miljö.

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och trafiksäkerhets-, kvalitets- och miljökrav går hand i hand med ett ökat ekonomitänkande. Du som väljer att studera transportinriktningen blir ofta erbjuden jobb direkt efter utbildningen.

Du får lära dig hur mekanik och elektronik fungerar i moderna fordon. Efter utbildningen kan du arbeta som mekaniker, yrkesförare eller terminalarbetare. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande där du får chans att prova på hur yrket fungerar i praktiken. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera på högskola.

Det här lär du dig

Du lär dig om tekniken i olika fordon samt att hantera transporter. Du lär dig om fordons funktion och konstruktion, reparation och service av fordon samt om transporter och hantering av gods på lager.

Inriktning

Inriktning på Hultsfreds gymnasium:

  • Transport
    Du lär dig trafikkunskap, transportsystem och om att så effektivt som möjligt leda och kontrollera exempelvis olika varu- och materialflöden.

Timplan

I timplanerna kan du se vilka kurser som ingår, deras poängtal och när kursen läses.