Krisgruppen

Handlingsplan vid krissituationer

Om någon olycka, dödsfall eller annan dramatisk händelse inträffar, är det viktigt att ha en handlingsberedskap för att snabbt kunna börja arbeta med åtgärder.

Första person på arbetsplatsen kontaktar första namnet på krisgruppslistan (eller följande tills någon i krisgruppen blir kontaktad) som sammankallar krisgruppen samt kontrollerar sanningshalten i informationen genom kontakt med t ex polis eller räddningstjänst.

Krisgruppen samlas alltid i A208 på gymnasieskolan för vidare planering utifrån den lokala policy som gjorts upp.

Ansvarig för krisgruppen är rektor Robert Westin. Krisgruppen avgör vem som leder gruppen vid varje tillfälle. Beroende på vad som har hänt fördelas ansvaret i gruppen och delar av krisgruppen kan samlas samt att samlingsplatsen då kan ändras.

Information som ska lämnas till personal, elever, föräldrar, allmänhet och press ges av Joakim Sigurdsson eller av denne utsedd person.

Uppdatering av krisgruppens lista sker vid varje terminsstart och vid ev. ändringar. Ansvarig är kurator

Checklista vid kris

 • vid olyckstillbud, ges första hjälpen
 • någon följer med den skadade till sjukhuset
 • vid dödsfall ser någon till att vaktmästaren hissar flaggan
 • någon i gruppen kontaktar anhöriga och tar reda på hur mycket som får delges
 • om det anses nödvändigt samlas hela skolan och informeras. Kanslipersonal kallar till samling.
 • berörd klass samlas tillsammans med några från krisgruppen, tänder ljus och samtalar om vad som har hänt
 • planera uppföljning av träffar

Kontakt

Skolans interna kontaktlista finns uppe till höger. Nedan finns de externa kontakter som kan behöva tas:

 • Polis: 0495 – 697 00
 • Socialförvaltningen kl 08.00-16.30: 0495 – 24 00 00
 • Socialjouren efter kontorstid: 0495 – 24 10 10
 • Sjukvården: 0495 – 155 02
 • Räddningstjänsten: 0495 – 24 06 24
 • POSOM (kommunala krisgruppen): 0495 – 24 10 01
 • BUP (Barn- och Ungdomspsykiatri): 0492 – 176 72
 • Tolk (tolkförmedlingen): 0490 – 880 60, 020 – 96 96 85
 • Vid alla akuta händelser: 112

Kontakter

Robert Westin

LärareTELEFON: 0495-24 11 73E-POST: robert.westin@hkedu.sePedagoger

AnnaGreta Nilsson

Specialpedagog/lärareTELEFON: 0495 - 24 03 06E-POST: anna-greta.nilsson@hkedu.sePedagoger