Universitet/Högskolor

Här finner du länkar till Sveriges alla universitets och högskolors hemsidor. Dessa är alltid aktuella och ger oftast mer information än katalogerna.

Blekinge tekniska högskola
http://www.bth.se

Chalmers tekniska högskola
http://www.chalmers.se

Danshögskolan
http://www.danshogskolan.se

Dramatiska institutet
http://www.draminst.se

Göteborgs universitet
http://www.gu.se

Handelshögskolan i Stockholm
http://www.hhs.se

Högskolan i Borås
http://www.hb.se

Högskolan Dalarna
http://www.du.se

Högskolan i Gävle
http://www.hig.se

Högskolan i Halmstad
http://www.hh.se

Högskolan i Jönköping
http://www.hj.se

Högskolan Kristianstad
http://www.hkr.se

Högskolan i Skövde
http://www.his.se

Högskolan i Väst, Trollhättan, Uddevalla
http://www.hv.se/

Högskolan på Gotland
http://www.hgo.se

Idrottshögskolan i Stockholm
http://www.ihs.se

Karlstads universitet
http://www.kau.se

Karolinska institutet
http://info.ki.se

Konstfack
http://www.konstfack.se

Kungl. Konsthögskolan
http://www.kkh.se

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
http://www.kmh.se

Kungl. Tekniska högskolan (KTH)
http://www.kth.se

Linnéuniversitet, Kalmar, Växjö
http://www.lnu.se

Linköpings universitet
http://www.liu.se

Luleå tekniska universitet
http://www.luth.se

Lunds universitet
http://www.lu.se

Malmö högskola
http://www.mah.se

Mittuniversitetet
http://www.miun.se/

Musikhögskolan Ingesund (tillhör Karlstads universitet)
http://www.imh.se

Mälardalens högskola
http://www.mdh.se

Operahögskolan i Stockholm
http://www.operahogskolan.se

Stockholms universitet
http://www.su.se

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
http://www.slu.se

Södertörns högskola
http://www.sh.se

Teaterhögskolan i Stockholm
http://www.teaterhogskolan.se

Umeå universitet
http://www.umu.se

Uppsala universitet
http://www.uu.se

Örebro universitet
http://www.oru.se

Skolor där vissa utbildningar ger högskolepoäng

Beckmans Skola
http://www.beckmansschool.se

Ericastiftelsen
http://www.ericastiftelsen.se

Ersta Sköndal högskola
http://www.esh.se

Förbundet S:t Lukas
http://www.sanktlukas.se/

Gammelkroppa skogsskola
http://www.gammelkroppa.pp.se

Johannelunds teologiska högskola
http://www.johannelund.nu

Psykoterapisällskapet i Stockholm AB
http://www.psykoterapisallskapet.se

Röda Korsets Högskola
http://www.rkh.se

Sophiahemmet Högskola
http://www.sophiahemmet.ki.se

Stockholms Musikpedagogiska Institut
http://www.smpi.se

Svenska föreningen för klinisk hypnos – SFKH
http://www.hypnosforeningen.se

Svenska psykoanalytiska föreningen
http://www.spaf.a.se

Teologiska Högskolan, Stockholm
http://www.ths.se