Teater på VO

VO2Vård och omsorgsprorammet (VO) började terminen med en Kick-off den 8/1. Teater Smylja spelade olika scener från äldrevården med fokus på de sju värdegrundsord som vården ska vila på. Eleverna fick diskutera dessa värdeord i work-shop form mellan de olika scener vi bjöds på. De fick också vara med och regisera hur det bör fungera i mötet med den äldre. En aktiv förställning som väckte mycket tankar och kunskaper att ta med i framtiden.

Dagen bjöd också på frågesport självklart med VO tema, med fina priser till vinnarna.

Anni-Li Karsson