Up-π-ggande föreställning som satte π-ff på tillvaron!

Upπggande föreställning som satte πff på tillvaron!

EliasKanske lite πnsamt att rapa upp en massa decimaler inför komπsar men uppenbarligen hade flera insπrerats av tävlingen. En och annan satte visserligen eπtet ”nörd” på deltagarna och undrade om detta bara handlade om meningslös teraπ eller om det fanns någon vettig nytta. Faktum är dock att om man tränar hjärnans minnesfunktion sπller det över till andra ämnen som får dra nytta av kapaciteten. Och ett stort minneskaπtal är inte att förakta!

π-tävlingen gick över förväntan både vad antal tävlande och åskådare beträffar. Sex πgga och tävlingslystna elever ställde upp och kamπntresset var inte att ta fel på! Och av publiken att döma sπrar ändå ett visst matematiskt intresse på skolan.

Listan över segrarna, upπfrån och ner, ser ut som följer:

  1. Gunnar Ankarhult NA12: 62 decimaler. Vinst: π-tröja
  2. Elias Bergström NA14: 36 decimaler. Vinst: π-zza
  3. Jakob Arvidsson, EK14: 34 decimaler. Vinst: π-gall

IGunnarnför dessa minnesgiganter fick övriga kaπtulera och se sig besegrade. Alla tävlande var överens om att i en tävling som denna hjälper ingen doπng eller andra πller och definitivt inte pekπnnar eller πska. Det enda som ger utdelning är träning! – och från lärarhåll är vi böjda att hålla med. Att vinna en så prestigfylld tävling i ypπghet och glans, sker inte utan arbete.

Det är ett kaπtel för sig att lära sig så många decimaler och uppfattas av de flesta som en ren πna. Siffrorna återkommer inte, så att de liksom koπeras utan det är hela tiden nya sekvenser vilket gör att man lätt tappar tråden och det hela går åt πpan. Och så gäller det ju man att griπt alla chanser att träna och inte försπllt något övningstillfälle. Vi djuπntervjuade Gunnar hur han angriπt problemet och kunnat  sπka 62 decimaler:

– Kanske jag slupπt en del arbete om jag använt ramsor och bilder men jag försökte istället se grupper av siffror som bildade lätta mönster.

Vilken siffra är mest tyπsk?

– Den minst vanliga siffran är i alla fall 0, för den förekom bara 3 gånger bland de 62 första, berättar Gunnar.

Kommer denna tävling att återkomma nästa år?

– Jodå, vi sπnner vidare på idén! Det här var bara ett πlotförsök men princiπellt viktigt, säger Malin, ämnesansvarig i matematik och sπndel i nätet.  Med lite hjälπnsatser under året och grupπnriktad coaching inför tävlingen nästa år ska vi göra π-tävlingen till en elevrörelse som drar fler och fler med sig. En positiv sπral helt enkelt!

– Rent emπriskt vet vi att elevoπnionen kan vändas på det sättet, och dessutom är det viktigt att Sverige rankas högre i nästa πsa-undersökning, menar Malin.

/Berthold