Gymnasiearbete på NA – Så gick det

Vet ni vad gräs och motorcyklister har gemensamt?

Jo, båda lutar sig in mot mitten när de åker i cirklar!

Samis och Zuhirs gymnasiearbete blev en veritabel succé!

De beräknade att ”om tallriken får rotera 1 varv/sekund kommer gräset, 8 cm från centrum, att luta 18° in mot centrumlinjen” som vi skrev om i ”Gymnasiearbete på NA”

Nu vet vi resultatet. Det stämde! När de mäter vinkeln blir den just 18°!

… och undrar någon hur man kan räkna ut sådant i förväg, visar fysiken att om

  • tallriken får rotera 1 varv/sekund, dvs f = 1,0 Hz
  • radien är 8,0 cm , dvs r = 0,080 m
  • vi befinner oss på jordklotet, dvs g = 9,8 m/s2

kommer gräset att luta sig vinkeln… 18°