Närundervisning från och med måndag 25/1

Från och med måndag den 25/1 återgår ca. 1/3 av våra elever till närundervisning där vi har prioriterat vissa elevgrupper utifrån behov. Beslut och schema som gäller för veckorna 4-9 finns att läsa på Teams i Team Hultsfreds gymnasium och även i Infomentor.

Vår förhoppning är att vi efter dessa veckor succesivt kan ta in våra elever för studier på skolan.

Med vänlig hälsning Skolledningen

Kontakter

Mikael Karlsson

Bitr. rektor Gysär & Vägledare Grundskola/GymnasiumTELEFON: 0495-24 08 22, 076 - 780 32 64E-POST: mikael.karlsson@hultsfred.seAdministration

Elisabeth Kling

RektorTELEFON: 0495 - 24 08 76E-POST: elisabeth.kling@hultsfred.seAdministration,Pedagoger,Skolledning