Närundervisning från och med måndag 25/1

Från och med måndag den 25/1 återgår ca. 1/3 av våra elever till närundervisning där vi har prioriterat vissa elevgrupper utifrån behov. Beslut och schema som gäller för veckorna 4-9 finns att läsa på Teams i Team Hultsfreds gymnasium och även i Infomentor.

Vår förhoppning är att vi efter dessa veckor succesivt kan ta in våra elever för studier på skolan.

Med vänlig hälsning Skolledningen

Kontakter

Elisabeth Kling

GymnasiechefTELEFON: 010-354 25 20E-POST: elisabeth.kling@hultsfred.seSkolledning