Följande elevgrupper på skolan vecka 9

Hej!
Som du säkert läst har FHM nu gått ut med nya rekommendationer om hur skolan ska hållas öppen under vecka 9. Dessa har även förtydligats av Region Kalmar. Anledningen är att man tror att smittspridningen kan ta fart igen efter lovet, då många varit mer rörliga än under tidigare veckor.

Så här blev det beslut vi fattade för gymnasiet:

Gymnasiesärskolans elever är på plats, samt en del elever på praktiska program på gymnasiet. Även elever i behov av särskilt stöd är undantagna och är på plats.

Alla beslut i den här situationen är en avvägning mellan smittorisk och en risk att våra elever inte får tillräckligt med undervisning av högsta kvalitet för att klara av sina kurser. Vissa kurser och program har fler praktiska moment som kräver att man är på skolan för att kunna utföra dessa. Alla kurser innehåller några moment som inte kan göras lika bra via fjärrundervisning.

Vi vet också att elever generellt lyckas bättre i skolan än via fjärrundervisning. Det kan vara motivation eller struktur som gör att eleverna som är i skolan lyckas bättre, men även undervisningen blir tydligare och det blir lättare att i det personliga mötet fråga och förtydliga.

Följande elevgrupper ska därför vara på skolan vecka 9:

Måndag:

EE åk 1 och åk 3
FT åk 3 (endast 4 elever för körning)
BF åk 1
IMYRK
LÄ åk 1 och åk 2
Gymnasiesärskolan
Elever i behov av särskilt stöd (som i överenskommelse har fått vara på skolan även tidigare veckor)

Tisdag:

EE åk 1 och åk 3
FT åk 1 (halvklass i verkstaden)
FT åk 3 (endast 4 elever för körning)
BF åk 1
LÄ åk 1 och åk 2
Gymnasiesärskolan
Elever i behov av särskilt stöd (som i överenskommelse har fått vara på skolan även tidigare veckor)

Onsdag:

EE åk 1 och åk 3
FT åk 2 (endast 4 elever för körning)
BF åk 1,  åk 2 och åk 3
Gymnasiesärskolan
Elever i behov av särskilt stöd (som i överenskommelse har fått vara på skolan även tidigare veckor)

Torsdag:

EE åk 1
BF åk 1
IMYRK
LÄ åk 3
Gymnasiesärskolan
Elever i behov av särskilt stöd (som i överenskommelse har fått vara på skolan även tidigare veckor)

Fredag:

EE åk 2
FT åk 1 (halvklass i verkstaden)
FT åk 2 (endast 4 elever för körning)
BF åk 1
IMYRK
LÄ åk 1 och åk 3
Gymnasiesärskolan
Elever i behov av särskilt stöd (som i överenskommelse har fått vara på skolan även tidigare veckor)

Totalt är väldigt få elever på skolan vilket gör det möjligt att hålla avstånd, om vi alla hjälps åt på bästa sätt.

Stanna hemma om du har symptom!

Har du varit utomlands ska du stanna hemma i 7 dagar efter ankomst till Sverige. Du ska också testa dig två gånger innan du får komma till skolan.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

/Andreas Ekberg, Elisabeth Kling och Mikael Karlsson

Kontakter

Elisabeth Kling

GymnasiechefTELEFON: 010-354 25 20E-POST: elisabeth.kling@hultsfred.seSkolledning