Viktig information – Covid19

Viktig information – Covid19

I dessa tider är vi vana vid att rekommendationer, restriktioner och olika åtgärder sker med väldigt kort varsel. För att hålla elever och vårdnadshavare underrättade med aktuell information så använder vi oss av Teams som alla elever har tillgång till, samt InfoMentor som alla elever och vårdnadshavare till barn under 18 år har tillgång till. Utskick via brev gör vi inte just nu på grund av att informationen redan kan ha ändrats innan breven når fram till mottagaren.

Vi uppmanar vårdnadshavare som har barn under 18 år att hålla koll i InfoMentor, men att även tillsammans med eleven titta på och läsa information i Teams. Behöver du hjälp med nya inloggningsuppgifter till InfoMentor så hör du av dig till skolans administration. Se kontaktuppgifter nedan!

Till er föräldrar som har barn som är myndiga rekommenderar vi att ni tillsammans med eleven tittar på informationen i Teams för att hålla er uppdaterade. För trots att ni inte får informationen personligen så får eleven det och genom att läsa det tillsammans kan ni vara ett stöd för eleven.

Vi uppmanar även dig som är elev, oavsett om du är myndig eller inte, att visa viktig information rörande Covid-19, scheman och information om luncher vid fjärrundervisning för dina föräldrar.

/Gymnasiets rektorer

Andreas, Elisabeth och Mikael K

 

Kontakt gällande inloggning

För inloggning till InfoMentor, vänligen kontakta oss per mejl i första hand. Går inte det är ni såklart välkomna att ringa.

Silja Lürges, silja.lurges@hultsfred.se, 0495-24 11 16
Patricia Pöder, patricia.poder@hultsfred.se, 0495-24 11 20

Kontakter

Elisabeth Kling

GymnasiechefTELEFON: 0495 - 24 08 76E-POST: elisabeth.kling@hultsfred.seSkolledning