6 elevskyddsombud

Vi har idag haft ett gäng med 6 elevskyddsombud som utbildat sig i allt vad uppdraget innebär.

Under kommande läsår ska de bland annat göra en elevenkät, vara med på samverkan med rektor och skyddsombud från facken samt söka upp klasser och presentera sig och det viktiga uppdraget – att värna om elevernas arbetsmiljö.