NA hos AlControl

Häromdagen var vi naturvetare i Linköping, på två olika studiebesök.

Vi i årskurs 3 fick på eftermiddagen besöka företaget AlControl AB. Vår guide tillika laborationschef, Mats Lindgren, höll inledningsvis ett föredrag om själva företaget. AlControl är ett laborationsföretag som finns i ett flertal länder i Europa: Sverige, Danmark, Norge, England och Holland. I Sverige finns 4 laboratorier varav det största är i just Linköping. Faktum är att av de 4 miljoner analyser som görs årligen i Norden, görs hela 3,5 miljoner av dessa i Linköping. Det gör laboratoriet till det största i Norden.

Förutom fakta om företagets utbredning fick vi reda på vad för slags analyser som görs i laboratoriet. Man kan säga att det finns två affärsområden hos företaget: miljö och livsmedel. Prover som analyseras kommer därför från vatten, mark, livsmedel och luft. Proverna till laboratoriet kommer från stora delar av landet, exempelvis skickas dricksvattnet i vår kommun på analys hos AlControl. När vattenprovet når laboratoriet väljs indikatorbakterier ut för att undersöka vattnets kvalitet.

Efter föredraget delades klassen upp i två grupper med varsin guide. Vi gick en guidad tur i miljölaboratoriet där vi bland annat fick se den första processen när vattenprover lämnas av. Mängder av analytiker arbetade i rasande takt, vilket behövdes: varje dag vid ca 21:00 kommer 600-700 väskor, där varje väska innehåller ca 20 flaskor som ska vara analyserade innan 07:00 morgonen därpå.

Vi i NA11 hade en mycket lärorik och uppskattad dag i Linköping, både på VTI och AlControl. Vi är väldigt glada att vi fick chansen att åka!

Maja Lönnehed NA11