Anpassningar av undervisningen utifrån Covid-19 besked!

Vi har under dagen nåtts av beskedet att en av våra elever har testat positivt för Covid-19. Eleven var på skolan under onsdagen, men har sedan varit hemma i väntan på att testas. Testet visade att eleven har eller har haft Covid-19 och han är idag symptomfri. Detta besked innebar att vi genast beslutade att eleverna i de klasser där eleven vistats fick avbryta sina studier och gå hem idag. Samtidigt kontaktade vi smittspårningsenheten i region Kalmar för vidare besked.

Beskedet från smittspårningsenheten är att inte ser någon förhöjd risk för smittspridning hos oss. Om de gör bedömningen att de vill starta en utökad smittspårning på vår skola, kommer de att återkomma med det beskedet. Eleven som testats kommer att vara hemma under kommande vecka och vi har för säkerhets skull beslutat att göra detsamma med alla elever i klasserna EK19, EK18 samt de lärare som jobbade nära eleven i onsdags.

Detta innebär att vi kommer driva all undervisning för klasserna EK19 och EK18 på distans. Även andra grupper i åk 2 och åk 3 som har lärare som vistats nära eleven, kommer att få distansundervisning. För åk 1 kommer lektionerna hållas i skolan med hjälp av vikarier.

/
Rektorerna på gymnasiet
Andreas och Elisabeth

och

Barn- och utbildningschef
Martin Snickars

Kontakter

Elisabeth Kling

GymnasiechefTELEFON: 010-354 25 20E-POST: elisabeth.kling@hultsfred.seSkolledning