Ledighet

Under ett läsår går eleverna i skola det antal dagar som är fastställt i lag och utifrån det är målsättning och undervisning upplagd. Att vara ledig från skolan kan ibland vara viktigt och nödvändigt. Känner du att detta behövs vill vi att du först diskuterar konsekvenserna med din mentor. Vi vill dock från skolans sida be er att vara mycket restriktiva med att ta ledigt utöver fastställda lov.

Undervisningen kan inte alltid ”tas igen” med extra hemuppgifter. Rektor kan besluta att ge en elev ledigt från skolan om det finns särskilda skäl för detta och tar stor hjälp av mentor när denna bedömning görs.

Du kan via länken nedan ladda ner blanketten ”Ansökan om ledighet för elev”. På blanketten står reglerna och förutsättningarna för att få ledigt.