Tidsplan för gymnasieantagningen 2019

2019-01-08
Dexter öppnar för gymnasieval.

2019-02-15
Sista ansökningsdag till gymnasieskolan.

2019-04-15
Preliminär antagning avslutad, resultatet visas i Dexter

2019-04-15
Möjlighet till om- och nyval för sökande efter fördjupad SYV insats.

2019-05-08
Sista dag för om-/nyval.

2019-06-14
Vårterminsbetyg för årskurs 9.
Antagningskansliet tillhanda. Detta varierar för kanslierna beroende på när åk 9 eleverna slutar.

2019-07-01
Slutlig antagning avslutad. Antagningsbesked sökande tillhanda via post, resultat visas även i Dexter.

2019-07-29
Sista dag för svarsbesked till antagningskansliet.
Sista dag för registrering av betygskomplettering.

Augusti
Reservantagning pågår 2 veckor efter skolstart.

Kontakter

Hanna Waern-Andersson

AntagningssekreterareTELEFON: 0495 - 24 11 21E-POST: hanna.waern.andersson@hultsfred.seAdministration