Ansökan och antagning

Elever som är folkbokförda i Hultsfreds kommun söker till gymnasieskolan via webben – Dexter. Användarnamn och lösenord får du hemskickat till dig i slutet av året.

Du söker via webben även om du väljer flera program eller söker till andra orter. Ansökan ska alltid gå via antagningskansliet i hemkommunen.

Här gör du din ansökan

När du gjort ditt val ska du bekräftat och skriva ut din ansökan, kvittensen ska skrivas på av den sökande. Går du i grundskolan eller gymnasieskolan lämnar du kvittensen till din studievägledare, som sedan lämnar den vidare till antagningskansliet.

Om du inte går i skolan söker du till gymnasieskolan via ansökningsblankett. Blanketten kan beställas via antagningskansliet. Den färdiga ansökan skickas till:

Hultsfreds gymnasium
Gymnasieantagningen
Box 172
577 24 Hultsfred

Tillsammans med ansökan ska du lämna (gäller ej elever i åk 9):

  • Bevittnade kopior på slutbetyg
  • Bevittnade kopior på arbets- och praktikintyg

Hultsfreds kommun hämtar ditt personbevis elektroniskt från Skatteverket.

Kontakter

Hanna Waern-Andersson

AntagningssekreterareTELEFON: 010-354 26 10E-POST: hanna.waern.andersson@hultsfred.seAdministration