Arbete för minskad klimatpåverkan

Elever som läser biologi och naturkunskap på Hultsfreds gymnasium har under fredagen varit med om en spännande och lärorik filmvisning i 3D om klimatförändringar.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna det regionala arbetet för minskad klimatpåverkan och arbetet för en anpassning till ett förändrat klimat. Som ett led i detta har Hultsfred haft besök av Geodomen från Norrköpings visualiseringscenter i samarbete med SMHI.

”Med Geodomen har vi fått uppleva en mobil bio, ett litet Cosmonova där vi fått en interaktiv upplevelse om klimatet och hur det påverkas av vårt leverne. Tanken är att den kunskap de får med sig ska engagera och kunna bidra till att klimatanpassningsarbetet får större genomslag med fler klimatåtgärder.”

Karina Brånstrand