David Larsson inspirerar naturvetare

I serien ”Naturvetare kommer tillbaka” har vi gästats av David Larsson, f.d. elev vid skolan.

Davids story är en slalombana från gymnasiets NA-program till Datavetenskap till Sjuksköterskeutbildning och vidare till forskning inom Matematik. Denna berättelse var precis vad vi ville höra, eftersom syftet med ”Naturvetare kommer tillbaka” är att få exempel på hur livsbanan för tidigare elever gestaltat sig för att därigenom inspirera och motivera nuvarande elever. Att se det meningsfulla i sina gymnasiestudier är viktigt!

David berättade hur han under sin gymnasietid var helt inriktad på datavetenskap och påbörjade också den utbildningen. Men datorer var hårda och David blev istället intresserad av de mjuka värdena och började utbilda sig till sjuksköterska.

Väl färdig med den utbildningen började David fundera vidare kring vad han egentligen ville här i livet och fann ett och annat som gjorde att han växlade spår ytterligare en gång, denna gång till matematiken.

David är nu klar med kandidatexamen och snart även med masterexamen … och därefter är siktet inställt på forskning inom matematik.

Vi fick en inblick i vilka kurser och områden han läst i matematik och hur hans vardag ser ut. Arbetet kännetecknas av balansen mellan ansvar och frihet. Vissa kurser drivs framåt av lärare, lektioner, tentor men andra kurser är självstudier där man läser in allt stoff själv och verkligen får skärpa sin noggrannhet för att inte missa något väsentligt.

Den avancerade matematik David nu läser kan tillämpas på många områden ute i vardagen, tex för att lösa automatisk schemaläggning, hur vägnätet ska konstrueras för att minska slitage på vägarna, hur enorma mängder statistik ska kunna sorteras på kort tid mm mm. Och en sak är säker: Vi hade inte haft Googles snabba sökningar om inte konstruktörerna Larry Page och Sergey Brin haft sin matematik på sina fem fingrar.

Föreläsningen slutade med att David lät oss följa med i ett matematiskt problem han just nu sysslar med. Och när man såg de fina projicerade bilderna av Jan Homann som Davids dator levererade, som lösningar på matematiska problem, så insåg man att matematiken kan helt enkelt vara vacker konst.

Tack David för en intressant föreläsning!

/Berthold