Diplomerad gymnasieekonom

Diplomerad gymnasieekonom – För dig som vill lite mer!

På Hultsfreds gymnasium kan du bli diplomerad gymnasieekonom. En diplomerad gymnasieekonom är både anställningsbar och har behörighet till universitet och högskolor.  Utbildningen ska motsvara näringslivets krav, samarbete med företag borgar för att kvaliteten säkerställs. Ett utomstående certifieringsorgan följer upp och kontrollerar vår verksamhet. Det är viktigt att en diplomerad gymnasieekonom kan koppla ihop teori och verklighet, att de förstår helheter och sammanhang.

Certifieringsorganet har definierat en mängd perspektiv som ska genomsyra utbildningen i skolan bland annat entreprenörskap, etik, genus, miljö, samhällskunskap, matematik och naturvetenskap. I samarbetet med företagen får eleverna möjlighet att koppla ihop det de lär sig med hur det fungerar på riktigt!

Läs mer om Ekonomiprogrammet och Diplomerad gymnasieekonom