EE besöker Zobra

EE14 har gjort studiebesök på Zobra i Vimmerby. Tomas Larsson berättade lite om företaget, dess bakgrund, hur han hamnade där och varför eleverna på el- och energiprogrammet är så intressanta för deras verksamhet. Han påtalade den breda grund som utbildningen ger och valmöjligheterna som eleverna får.

Zobra tillverkar belysning för inomhus- och utomhusbruk. Vi fick se deras färskaste nyheter och allt kommer i framtiden att handla om LED. Tomas bjöd på en rundvandring i tillverkningen och eleverna fick ställa frågor. Att konkurrera med billiga tillverkare från Asien är omöjligt, berättar Tomas, om man inte kan erbjuda högsta kvalitet och moderna, nytänkande lösningar. Zobra står sig bra mot konkurrenterna och kan kanske tänkas vara en framtida arbetsplats för någon av eleverna på EE-programmet.

Ida Nordin