EE13 besökte OKG

Torsdagen den 16/1 besökte EE13 tillsammans med Malin Lindborg, Mikael Assargård, Mikael Karlsson och Ida Nordin kärnkraftsanläggningen i Oskarshamn under en heldag. Eleverna läser en kurs i Energiteknik och det passade ypperligt med ett besök för att få större förståelse för hur kärnenergi fungerar. Anläggningen ligger några mil norr om Oskarshamn och när vi närmade oss kom vi till en säkerhetskontroll, där våra minibussar blev kontrollerade och de ville veta vilka vi var och vad vi skulle göra där. Syftet med detta, berättade sedan Emmy Danielsson, är att se till så att ingen har med sig en stege t.ex. som de kan försöka att använda för att komma in på anläggningen. De kontrollerar bara större fordon.

Emmy Danielsson arbetar som kommunikatör på OKG och hon tog emot oss när vi kom fram. Hon gav oss en presentation av anläggningens historia och hur kärnenergi kan ge oss ström i våra hus tack vara processen i deras kokvattenreaktorer. Deras O3 är världens största kokvattenreaktor! Den kan producera upp till 1450 MW när den går för max.

Efter presentationen fick vi gå igenom några säkerhetskontroller, bl.a. visa legitimation för alla som skulle in, gå igenom en ”bombsniff” som blåste luft på oss för att kolla så att vi inte hade några bomber på oss, samt en visitation som liknade den på en flygplats. Inga mobiltelefoner eller kameror var tillåtna på området.

Vi bjöds på lunch och sedan tog Emil över. Han skulle visa oss runt på O3, men först fick vi ta på oss neongula overaller och skyddshjälmar. Hela miljön måste vara okontaminerad, så vi fick ta på oss skoskydd som inte fick nudda ena sidan av en barriär och våra ”smutsiga” skor fick inte nudda andra sidan av barriären.

Vi visades reaktortanken och bassängerna för förvar av använt bränsle först, ovanifrån. Det såg ut att vara väldigt grunda bassänger, men det var 4 meter vatten ner till reaktortanken! Det använda bränslet ligger ca. ett år innan det transporteras vidare till CLAB. Efter detta förflyttades vi ett par våningar ner och fick titta på turbinrummet, där de 4 turbinerna fanns, de som omvandlar ångan från kokvattenreaktorn till rörelseenergi. Rören var enorma och turbinerna likaså! Det här rummet hade hög strålningsgrad, så här inne arbetar inga människor under produktion. Vi fick titta genom ett blyglas, för att inte själva bli utsatta för strålning. Bly är det ämne som bäst stoppar strålning, nämligen.

När vi skulle ut var det två mätkontroller, där vi och våra kläder scannades, för att upptäcka ev. kontaminering. Några skoskydd fick slängas och skickas till CLAB, men till slut kom vi alla ut därifrån, utan strålskador. En mycket intressant dag som uppskattades mycket av eleverna.

Ida Nordin