Elever testar blodgrupper

Vill man få bredare behörighet till högskola/universitetet så kan man i åk 2 eller åk 3 välja kursen naturkunskap 2 som individuellt val. I kursen fördjupar vi våra kunskaper om framförallt människokroppen. Idag testar vi syntetiskt blod för att få fram vilken blodgrupp olika fiktiva blodgivare har.