Elevsamrådet leds nu av elevrådsstyrelsen!

Redan förra veckan gjorde elevrådets ordförande Gustaf  Ekdahl debut som samtalsledare under rådet. Väl förberedd med en dagordning där alla punkter fanns med. Rektorerna tog en roll i bakgrunden och svarade på de frågor de redan visste svar på. Elevrådsstyrelsen sekreterare Olivia Davidsson tog på sig det viktiga uppdraget att skriva protokoll från mötet. Även Tove Berglund var med och representerade elevrådsstyrelsen på mötet.

Genom detta upplägg hoppas både elevrådsstyrelsen och rektor att uppslutningen på elevsamråden ska bli bättre och att elevernas röster kommer fram ännu bättre än tidigare. Vi uppmanar till att ta kontakt med elevrådsstyrelsen om du har någon fråga eller synpunkt som du vill få med på nästa elevsamråd t ex via deras Facebook-sida:

https://www.facebook.com/groups/HuGyElevkaren/

Andreas Ekberg