En dag på universitetet

Fredagen den 4 oktober åkte elever i årskurs 2 och 3 på samhälls- och ekonomiprogrammet till Linnéuniversitet i Kalmar. Där fick eleverna deltaga i föreläsningar som de själva hade valt utifrån intresse. Syftet med besöket var att stifta bekantskap med universitetslivet och campus-området. Vi har detta som prioriterat mål på våra program och vi önskar att detta ska bli ett återkommande evenemang för våra elever.
Dagen bidrog till en ökad förståelse för vad det innebär att studera på universitet och den har även ökat elevernas motivation till att läsa vidare. Dagen avslutades med ett intressant besök på Kalmar Länsmuseum. Eleverna var mycket nöjda med dagen.

Lovisa & Pierre