Skolenkät

I Hultsfreds alla förskolor och skolor genomförs nu en enkät för att ta reda på hur elever och vårdnadshavare upplever vår verksamhet. Era svar kommer att ligga till grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete där vi strävar efter att bli ”lite bättre varje dag”.

Ett stort tack för Er medverkan!

Elevenkäten