Fjärrundervisning på heltid från måndag!

Fjärrundervisning för alla på heltid från måndag!

Information om åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19

Med anledning av den samhällsspridning av Covid-19 som finns just nu i Hultsfreds kommun kommer Hultsfreds gymnasium att gå över till fjärrundervisning fullt ut från och med måndag den 23/11. I samband med detta kommer 8 klasser från Albäcksskolan att flytta till gymnasiet för att få sin undervisning i gymnasiets lokaler istället. Detta för att ha större förutsättningar att skapa social distansering mellan ungdomarna. Senast onsdag 25/11 kommer dessa klasser ha flyttat in på gymnasiet.

Gymnasieeleverna kommer att vara hemma helt från skolan fram till jul. Undantag kan göras för vissa elever och vissa specifika undervisningsmoment. Då kommer hänsyn tas till att undvika trängsel med Albäcksskolans elever.

Detta är en åtgärd som syftar till att minska smittspridningen i vårt samhälle och vi vill därför också uppmana er vårdnadshavare och elever att vara extra noggranna med att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer att på fritiden inte umgås med andra än de du bor tillsammans med. Social distansering och fjärrundervisning stoppar inte helt smittspridningen, utan måste kombineras med följsamhet kring de nationella och lokala restriktioner som gäller. Stanna hemma när du inte är i skolan!

Med vänlig hälsning

Andreas Ekberg, Elisabeth Kling rektorer Hultsfreds gymnasium

 

Fjärrundervisning för alla – förutsättningar på gymnasiet:

Alla lektioner för samtliga elever ska bedrivas som fjärrundervisning där elever och lärare jobbar hemifrån med följande undantag:

Elever och personal på Gysär har lektionerna på plats i skolan.

Elever och personal på IMivis har lektionerna på plats i skolan.

Elever och personal på IMyrk har lektionerna på plats i skolan.

I ovanstående grupper kan i överenskommelse med rektor undantag göras, så att vissa elever undervisas via fjärrundervisning.

SYAB får fortsätta bedriva undervisning delvis på plats i sina lokaler, men får matersättningar istället för möjlighet att äta mat på skolan. En förutsättning med körträning för att kunna ta körkort.

Nödvändiga moment i kurser som tar slut vid jul får efter överenskommelse med rektor genomföras på skolan och då helst efter kl 14.30 då Albäcksskolans elever lämnat våra lokaler. 

Lärare kan efter överenskommelse med rektor få komma till skolan och driva sin fjärrundervisning från skolans lokaler. Detta för att kunna visa elever saker som kräver specifik utrustning.

Kontakter

Elisabeth Kling

GymnasiechefTELEFON: 010-354 25 20E-POST: elisabeth.kling@hultsfred.seSkolledning