Föräldramöte åk.1 30/8

Hej
Varmt välkommen till föräldramöte för årskurs 1!

Onsdagen den 30/8 kl. 18:00-19:30 träffas vi i Gymnasiets matsal
Rektorer och personal från elevhälsan kommer att ge dig en inblick i hur det är att gå på gymnasiet hos oss.
Hur arbetar vi för att skapa fokus på lärande och trygghet?
Vi börjar med gemensam information och går sedan ut i programmen.

• Skolans fokusområden
• Elevhälsans arbete
• Förväntningar på oss och våra förväntningar på eleverna
• Kommunikation

Anpassad gymnasieskola kallas vid ett annat tillfälle.

Välkomna!

Kontakter

Elisabeth Kling

GymnasiechefTELEFON: 010-354 25 20E-POST: elisabeth.kling@hultsfred.seSkolledning

Silja Lürges

SkoladministratörTELEFON: 010-354 29 68E-POST: Silja.Lurges@hultsfred.seServicefunktion