Gymnasiet förbereder internationellt besök

Den tre dagar långa internationella konferensen, med sammanlagt 60 deltagare, från sex olika länder, har nu fått ett i det närmaste slutgiltigt program. Besökarnas namnbrickor ligger färdiga och väntar och vi räknar nu dagarna tills våra gäster anländer och hoppas på en innehållsrik och givande konferens tillsammans!

På programmet finns presentation av projektets nuläge, presentation av affärsplaner och gruppdiskussioner för eleverna i projektet. Utöver projektarbete blir det även tid för volleybollturnering, besök på Astrid Lindgrens värld, Campus Hultsfred och Rockarkivet med mera.

Kort om projektet

Vi på Hultsfreds Gymnasium ingår sedan 2010 i en internationell grupp skolor, från sex olika länder i Europa (Sverige, Tyskland, Ungern, Rumänien, Italien, Belgien) som tillsammans i år beviljats medel via UHR (Universitets- och högskolerådet) och Erasmus+, för att bedriva ett projektarbete under 24 månader, med fokus på företagande, i projektform.

Varje deltagare har sitt unika ansvarsområde och i vårt fall så ska vi upprätta Business Plan (affärsplan) och stå för den delen i vårt gemensamma företag. Företaget i fråga ska bedriva en verksamhet förlagd i Tyskland, där man tillhandahåller en tjänst för allmänheten som erbjuder laddning av eldrivna mindre fordon, såsom cyklar.

Deltar gör elever från Ekonomiprogrammet och ifrån Hotell- och turismprogrammet, då dessa program har både företagande och internationellt arbete som en del av sin utbildnings innehåll.