Ny fordonssimulator

Lärare och elever från Fordons- och transportprogrammet testar nu och utvärderar den nya Fordonssimulatorn i Makerspace Hultsfred.

– Spännande och överraskande realistisk. Speciellt kurvtagning och synvinklar från förarhytt känns igen från våra riktiga fordon. Säger Benny Andersson, lärare på Fordons- och transportprogrammet.

Vi kommer att köpa till en speciell programvara för att bättre kunna uppfylla moment i vår utbildning och ge eleverna egna profiler där vi kan följa deras utveckling. Här är elevernas kunskap kring befintliga program mycket värdefulla. Det är eleverna som visar oss lärare vilka tekniska möjligheter som finns tillgängliga och vilka program som har de bästa funktionerna. Det hjälper oss när vi knyter ihop tekniken med kursmålen.

Läs mer om Fordons- och transportprogrammet