FT14 till SYAB i Kalmar

I fredags bjöd SYAB i Kalmar in FT14 med tillhörande arbetslag och rektor till en dag med syfte att träffa andra elever och lärare inom samma profession, utbyta tankar och idéer och få ett vidgat perspektiv på utbildningen. Även om FT-programmet är detsamma i Hultsfred resp. Kalmar finns det skillnader som gav upphov till reflektion på det egna lärandet, skolmiljö, materiellt utbud, socialt klimat… ja listan kan göras lång. Tillsammans fick vi många intressanta och trevliga möten med elever, lärare och skolledare.

Dagen inramades av regn och småruggigt väder, men tack vare ett välplanerat program hann åtminstone de flesta av oss torka till och värma oss mellan de olika stationerna. Den samlade skaran delades in i mindre grupper och fick sedan träffa och samtala med 3:orna i Kalmar – krocka i en hastighet av 7 km/tim – volta i slowmotion med en bil – uppskatta bromssträckan med olika ingångshastigheter – titta in i verkstad och teorisal – placera ut ”signalljus” (vägkon) som en dragbil + släp (totalt ca 25 m) med maximalt hjulutslag skulle svänga runt – glida runt i snöblask med hjälp av ett finurligt system kallat Skid-Car och lite till.

Såväl elever som lärare poängterar vikten av ett allsidigt lärande med infärgning mellan fordons- och övriga ämnen som metod. Teori och praktik går då hand i hand och man ser och förstår hur saker och ting hänger samman. De elever som kämpat med teorin menade sig ha fått lön för mödan då mycket av den inhämtade teoretiska kunskapen under första året på gymnasiet befästes och konkretiserades i verkstan, ute på övningsområdet och under den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL). Eleverna i trean gav rådet att hela tiden ligga i fas med kursmomenten och att absolut undvika att samla på sig rester…

Tack SYAB i Kalmar för en givande studiedag!

/Fredrik Nilsson