Gymnasiearbete på NA

Om man sår gräs på en tallrik som roterar, kommer gräset att växa rakt upp, lutar det sig mot mitten eller böjer det sig utåt?

Utifrån sina fysikkunskaper har Sami och Zuhir i NA17 räknat ut att om tallriken får rotera 1 varv/sekund kommer gräset, 8 cm från centrum, att luta 18° in mot centrumlinjen.

Förutom den teoretiska delen ingår ett praktiskt moment i gymnasiearbetet, som filmen visar. Film Tre växtlampor.

Tre växtlampor och en motor som får snurra i flera veckor tills gräset vuxit upp, samt en frekvensmätare, ska avgöra om hypotesen är rätt och om beräkningarna är korrekta.

Men borde inte stråna pga. centrifugalkraften dras utåt?

Jo troligtvis! Och det just därför Zuhir och Sami anser att stråna måste luta sig INÅT för att behålla balansen. Gräset gör antagligen som vi själva gör, när vi står på en roterande karusell: vi lutar oss in mot centrum för att inte ramla av.

Läs mer om Naturvetenskapsprogrammet (NA)