Gymnasiesärskolans friskvårdsvecka

Under friskvårdsveckan hade vi på gymnasiesärskolan många olika aktiviteter.

En av aktiviteterna var boule vilken genomfördes med full energi.

Klart att alla vill vinna!

 

 Med vänlig hälsning/Christina Törnlöf