GYSÄR på studieresa

Gymnasiesärskolan med alla elever åkte till Huseby och upplevde ett fantastiskt mysig och lärorik dag tillsammans.

Allt går inte på förhand planera och knyta till styrdokument. Som att uppleva en smeds hantverk när han gör spik och krokar i en varm smedja, den vackra miljön som inspirerar både estetiskt och fysiskt eller känslan av att få en uträckt hand att hålla när man går och kan dela
upplevelser som både är vackra och utmanande.

Så tack alla ungdomar och personal som gjorde en fin planering till en fantastisk dag TILLSAMMANS. Vi förstår att ni kommer ha fullt upp till jul att bearbeta och efterarbeta allt vi varit med om.