Hållbarhetssafari

Naturvetartreorna på Hållbarhetssafari i Kalmar

Trots att klimatet är det allvarligaste miljöhotet mot vår planet inspirerades naturvetartreorna att se positivt på framtiden av bland annat meteorolog Per Holmgren. Ny teknik och en blandning av många lösningar i samhället ger hopp om att vi kan ställa om till ett hållbart samhälle för kommande generationer.

Viktiga områden är vattenhanteringen, omställningar inom jord- och skogsbruk, transporter och maten. Vi fascinerades speciellt av forskningen på hur alger kan rena rökgaser från koldioxid samt kommer att kunna användas som föda. Även avfallsanläggningen Moskogen och solcellsparken vid Kalmar flygplats var imponerande.

Nicklas och Karina