Hallengren på besök

Lena Hallengren (S) besökte skolan idag, där hon träffade Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet i olika sittningar och pratade om det politiska arbetet i Sverige, hur det är att vara riksdagspolitiker och en del om hur riksdags- och regeringsarbetet fungerar. Den största delen av tiden av de två sittningarna ägnades åt elevernas egna frågor till henne i egenskap av politiker och som före detta socialminister.

Frågor som hur det är att vara politiker i kris, hur privatlivet fungerar ihop med att vara politiker, men också aktuella politiska frågor som visitationszoner.