Heder, integration och det svenska samhället

Tjej- och killgruppen kring heder, integration och det svenska samhället har haft sin första träff.

Eleverna kommer bland annat att delta i olika workshop, inspirationsföreläsning och åka på ett studiebesök till Stockholm. Hittills så är det 25 deltagare som vill skaffa mer kunskap om det nya landet och utvidga sina referensramar.

Samtalsledare är Kotaiba och Madeleine Nilsson.