Ämneskonferenser tillsammans med Vimmerby gymnasium

Hfred_vby02

Tack för besöket Vimmerby gymnasium!

Några röster från lärarkåren:

”Ämneskonferenserna i våra olika lärarlag tillsammans med Vimmerby gymnasium var mycket givande!”

”Det informella mötet och utbyte av erfarenhet över en kopp kaffe bygger nya relationer”

”Ett gemensamt avstamp inför höstterminen stärker samarbetet”