Information angående smittorisk

Information till vårdnadshavare angående smitto-risk i covid-19, orsakat av ett coronavirus benämnt SARS-CoV-2

 

Notera att: WHO har beslutat att det officiella namnet för sjukdomen som or-sakas av det nya coronaviruset ska vara covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. Viruset som orsakar covid-19 har fått namnet SARS-CoV-2. Nedan används alla begreppen samlat som betydelse för sjukdomen och viruset. Med anledning av de nya svenska fallen av coronavirussmittade intensifierar Hultsfreds kommun arbetet mot smittspridning.

Skolelever och förskolebarn som befunnit sig i smittspridningsområden uppmanas att stanna hemma under inkubationstiden, vilket är 14 dagar från det man lämnat området. Hultsfreds kommun hänvisar till Folkhälsomyndigheten kring vilka länder och områden som berörs av smittspridning.

Om ert barn går i skola och har varit i ett smittspridningsområde de senaste två veckorna ber vi er kontakta skolan för att planera hemuppgifter under inkubationstiden.

Om man är symptomfri efter två veckor efter man lämnat ett smittspridnings-område anses det ej finnas någon smittorisk.

Vid frågor så kontakta i första hand er förskola eller skola.

Pär Edgren Martin Snickars
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningschef

Kontakter

Elisabeth Kling

RektorTELEFON: 0495 - 24 08 76E-POST: elisabeth.kling@hultsfred.seAdministration,Pedagoger,Skolledning