Information kring distansundervisning

Till vårdnadshavare och elever

Information kring distansundervisning på Hultsfreds Gymnasium

Nu har vi haft distansundervisning sedan 19/3 på Hultsfreds gymnasium. Utifrån nuläge kring nationella rekommendationer och förändrade förordningar planerar vi att fortsätta bedriva undervisning på distans hela vårterminen ut.

Detta gäller förutsatt att gällande rekommendationer från folkhälsomyndigheten och regering inte förändras, skulle det ske kan vi komma att ompröva upplägget. Om det öppnas upp för undervisning på plats på skolan meddelas elever och vårdnadshavare så snart det är möjligt.

Det är viktigt att ni tar en kontakt med mentor eller rektor om ni har några funderingar kring distansundervisningen.

Brev kommer att komma hem till alla elever med mer information.

Vänligaste hälsningar

Personalen på Hultsfreds gymnasium

Kontakter