Information om konstaterad Covid-19

Ett bekräftat fall har konstaterats hos en av våra elever och mentorn till den smittade eleven har fått i uppdrag att informera de som i undervisningen har varit nära eleven. Det innebär för de som får detta meddelande att det är extra viktigt att inte komma till skolan, om man har något symptom som kan tyda på Covid-19. Du som är elev och personal: Kolla din chatt på Teams, dina Teamskanaler och din mail!

Detsamma gäller alla er andra, både personal och elever! Nu efter höstlovet är det extra viktigt att tänka på att stanna hemma om du har symptom. Vi har troligen varit mer rörliga förra veckan än tidigare och därmed kan vi ha utsatts för smitta i högre grad än tidigare. Särskilt nu som smittspridningen verkar ha tagit fart igen i landet. Skolan kommer i dagsläget att fortsätta att vara öppen som vanligt, med undervisning på plats.

Efter höstlovet gäller det därför att tänka ännu mer på att ha en god handhygien.

  • Tvätta händerna ofta och använd de stationer vi har för att regelbundet kunna sprita händerna!
  • Tänka på att hålla avstånd!
  • Får du symptom ska du stanna hemma och beställa ett prov för att testa dig!
    Provet beställer du på 1177.se
  • Har du inte redan E-legitimation ska du skaffa detta omgående!
    E-legitimation behövs för att kunna beställa ett test. Du måste sedan stanna hemma tills du fått ett negativt provsvar och inte har symptom. Skulle du få ett positivt svar blir du kontaktad av smittspårningsenheten och kommer att få instruktioner om hur du ska göra.

Smittspårning startar efter Region Kalmars beslut. De begär oftast att de som träffat en Covid-19 positiv inom de närmaste 24 timmarna före att personen fick symptom ska testas. Får du en sådan kallelse/uppmaning att testa dig måste du göra det enligt smittskyddslagen!

Tack för att du bidrar till att hejda smittspridningen!

/
Rektorerna: Andreas Ekberg, Elisabeth Kling och Mikael Pettersson, samt Barn-och utbildningschef: Martin Snickars