OBS Ingen konfetti!

Ingen konfetti vid studentfirandetpå fredag 17/6

Vi har fått ett villkor i vår ansökan om tillstånd att använda torget som plats för utspringet. Detta villkor kräver att vi avstår ifrån användandet av konfetti vid ceremonin. Beslutet grundar sig på den lag som kom 2021 om förbud mot nedskräpning.

Därför måste vi nu låta bli att använda konfetti och givetvis inte heller skärpa ned på andra sätt heller.

I övrigt behåller vi den tänkta planeringen för studentdagen som du hittar på vår hemsida:
https://hultsfredsgymnasium.se/studentexamen-2022/

Tänk också på att även lagar om alkohol (införskaffande, langning och förtärande på allmän plats), gäller precis som vanligt även denna dag. Vi vill inte behöva förhindra någon att delta på grund av att hen utgör en risk för sig själv eller andra, men framför allt vill vi undvika olyckor denna festliga dag.

Välkommen till vårt studentfirande!
/Skolledningen