Jord- och skogsbruk i Östafrika

Under mentorstiden fredagen den 14 februari lyssnade NA-klasserna till Ylva Nyberg, en före detta NA-elev vid Hultsfreds Gymnasium, och hennes berättelse om sin fortsatta karriär inom det naturvetenskapliga fältet, i syfte att inspirera NA-eleverna till fortsatta naturvetenskapliga studier.

Hon berättade att specialarbetet om jord- och skogsbruk i Östafrika år 2000 inspirerade henne till att studera vidare vid SLU och väl färdig fortsatte hon arbeta som agronom i Sverige, Vietnam, Etiopien och Kenya. År 2010 började hon doktorera i växtproduktionsekologi i Kenya och i korthet handlar hennes studier om näringscirkulation i lokalsamhället i förhållande till rådande klimatförändringar.

/ Nicklas