Kalmar tingsrätt

Tisdagen 21/10 besökte Ek14 Kalmar tingsrätt. Där var vi åskådare vid en rättegång angående misshandel m.m. Allt detta inom ramen för kursen privatjuridik.

Medföljande lärare: Annemo Grahm och Ann-Sofie Fridell