Musiktillägg

Här hittar du mer information om Musiktilläggets kurser.

Bruksspel och ackompanjemang (MUSBRU0)
Kursen Bruksspel och ackompanjemang ger dig färdigheter i att ackompanjera på gitarr eller piano. Du får lära dig hur man spelar olika ackord och hur man kompar i olika stilar. Undervisningen sker i grupp om 4-5 elever.

Musikproduktion (MUSMUS01)
I kursen Musikproduktion får du lära dig att använda datorn till att göra musik. Vi använder oss av programmen Reason av Propellerheads och Avids Pro Tools. Alla som går kursen får installera Reason i sin elevdator. Vi jobbar med samplingar, mjukvaruinstrument och  effekter och du får även lära dig grunderna i musikinspelning och sampling.

Vi arbetar med ljud både på scen och i studiosammanhang

Instrument eller sång (MUSINS01S)
I kursen Instrument eller sång får du individuell undervisning i ditt instrument 30 min per vecka. Undervisningen bedrivs av musikhögskoleutbildade lärare med bred kompetens och erfarenhet. Kursen vill utveckla dina spel- och sångtekniska färdigheter både efter gehör och efter noter. Du ges möjlighet att utveckla kunskaper inom olika musikstilar och får en bred repertoarkännedom. Exempel på instrument som du kan välja är elbas, gitarr, kontrabas, piano, trummor, flöjt, saxofon, sång, trombon, violin och trumpet.

Körsång (MUSKÖS01)
I kursen Körsång får du lära dig att sjunga, både enstämmigt och flerstämmigt. Dessutom övar du upp din förmåga att lyssna, sjunga rent, hålla din stämma och anpassa din röst i en musikalisk helhet. Vårt mål med körundervisningen är att ge våra elever en god grundläggande röstvård och röstkännedom, en vana att använda den egna rösten i sång, en öppenhet för olika musikstilar samt utveckla det personliga uttrycket och stimulera sångglädjen.

Arrangering och komposition (MUIARA01)
Kursen Arrangering och komposition är till för dig som vill få möjlighet att fördjupa dig i låtskrivandet och hitta ditt unika uttryck. Tanken är att du i ett kreativt sammanhang ska få inspireras och hitta verktyg som du kan använda för att skriva, framföra och nå ut med din musik… Du får också, om så önskas, möjlighet att arbeta med olika inspelnings- och notskrivningsprogram på dator som hjälp för ditt musikskapande

Gehörs- och musiklära (MUIGEH01)
I kursen Gehörs- och musiklära får du möjligheter att utveckla dina kunskaper om noter, skalor, melodier, ackord samt musikaliska symboler. I kursen kommer du att få lära dig att skriva noter och att analysera musik. Vi tränar på att utveckla dina gehörskunskaper inom musikämnet och förståelsen av gehörets betydelse i musicerandet.