Lindblomskolan besöker NA

Ca 120 elever ur åk 5 och 6 på Lindblomskolan kom till NA-programmet för en naturvetenskaplig inspirations- och upplevelsedag.

Visst är syftet att inspirera elever till kommande studier på NA men ett syfte är också att hjälpa lärarna på mellanstadiet att uppfylla kursmålen i NO.

Eleverna roterade i 15-grupper på 4 stationer med följande innehåll:

  1. Biologi: DNA i kiwi.
  2. Fysik: Demonstration av 50 000 volt och vi ser hur ljud gestaltas i eld. Laboration på elektricitet och värme.
  3. Kemi: Laboration på kemi i hemmiljö.
  4. Experimentverkstad: Besök vid småstationer för experiment inom naturvetenskap, bla hur upplever vi tillvaron om vi bara kan se orangea nyanser, hur reagerar cola-burkar på vacuum för att inte tala om cocosbollar, vem har kortast reaktionsförmåga, starkast handkraft, statisk elektricitet – en hårresande historia.

Efter väl förrättat värv utsågs 6 vinnare i varje årskurs, de som vunnit tävlingarna i reaktionsförmåga och handstyrka.

Vi tackar elever och personal på Lindblomskolan för besöket och hälsar er välkomna åter – särskilt eleverna (efter åk 9 … i synnerhet om ni väljer NA)!

Berthold Nilsson