Matematik på yrkesprogram

Skolverket inbjöd till en fin utbildningsdag i Alvesta. Från vår skola deltog Patrik, Fredrik och Berthold. Programmet spände över ett stort område, allt från kulturmöten, forskning kring matematik-yrkesprogram ner till hur skolledare agerar och till slut hur en skola rent konkret kommit så långt att bara några få F nu sätts i matematik.

Lösningen stavas SAMVERKAN eller BLÅKLÄDERSMATEMATIK.

Exempelskolan har löst sin uppgift ungefär såhär:

 • Ma-lektioner 3 gånger/vecka à ca 60-75 min.
 • 1 av dessa lektioner ikläder sig ma-läraren blåkläder och deltar i elevernas yrkesutbildning.
 • De andra 2 lektionerna drivs ma-kursen vidare ganska likt traditionell ma-undervisning.
 • Under yrk-ma-lektionen tillämpas matematiken inte utifrån ma-kursen utan ifrån yrkesämnets sammanhang och behov. Det innebär oftast enklare matematik än vad som ingår i ma-kursen men det är matematik som engagerar och intresserar.
 • Yrkeslärare och ma-lärare samverkar och båda parter betonar helheten för eleverna
 • Yrkeslärarna ställer krav på eleverna att de ska klara matematiken.
 • Eleverna lämnar ifrån sig mobiltelefonerna redan på morgonen.

Några av vinsterna:

 • Eleverna engagemang har ökat så att man på de 2 lektioner med traditionell matematik ändå hinner kursen.
 • Under de år projektet pågått har resultatet varierat mellan att alla elever blivit godkända på Ma-kursen OCH även klarat nationellt prov till att en handfull elever av ca 70 fått F i betyg.
 • Eleverna anser att matematiken blivit meningsfull och till och med intressesant
 • 50 % av eleverna på yrkesprogrammen väljer nu frivilligt att läsa Ma 2-kursen.
 • Samarbetet och det kollegiala lärandet har blivit vardag.

Tack Skolverket för att vi fick dessa tips!

/Berthold